It all began on August 17th 2005

 

Plagiaat webteksten

"Plagiaat is het letterlijk overnemen van (delen van) andermans werk zonder fatsoenlijke bronvermelding. Het cruciale element is dat je doet alsof je andermans werk eigenlijk zelf hebt gemaakt of bedacht" bron: Arnoud Engelfriet.  (van ICTRecht)  Ook het samenvatten of parafraseren van een tekst kan plagiaat zijn, hoewel dat moeilijker valt te bewijzen.

Lees meer...

De europese cookiewet 5 juni 2012

Het is niet langer toegestaan om informatie op te slaan wat te herleiden is naar een persoon, zonder dat deze hiervan op de hoogte is gebracht of keuze heeft gehad dit uit te schakelen met een zgn opt in.

Lees meer...

Europese cookie wetgeving

Deze website maakte in het verleden  gebruik van diensten van google analytics, twitter, facebook en linkedin waarbij een bepaalde categorie cookies  naar uw computer werden gestuurt. Zonder die cookies waren deze diensten niet mogelijk. De europese cookiewet verplicht mij u te informeren en een opt in keuze te geven die u wel of niet accepteert bij uw bezoek aan deze website.

Omdat ik zag dat mijn website nauwelijks meer bezocht werd vanaf het moment dat ik de opt-in activeerde heb ik deze vanaf maandag 25 juni gedeactiveerd. Daarbij deactiveerde ik ook de twitter, facebook en linkedin functionaliteit. De google analytics cookie blijft nog actief. Er is niets verkeerds aan, er worden geen privacy schendingen gepleegd, dit in tegenstelling tot wat de nieuwe europese wetgeving suggereert

Lees meer...

Info over (tracking) cookies en de verplichte opt in keuze

Cookies verzamelen gegevens van u via websites die u bezoekt. Om een website goed te laten functioneren of (en daar gaat de europese cookie wetgeving over) gegevens van u te verzamelen. Die gegevens worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden, zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. De cookiewet wil dat veranderen met een opt in.

Lees meer...

Per 1 januari 2013 treedt de cookiewet dan pas echt, maar dan ook écht  in werking. En ik maar denken dat het per 5 juni al in werking was getreden. Niet waar dus. . Doet me denken aan deze : Dit is de aller aller aller aller aller laatste waarschuwing. Nou beste bedenkers van de cookie wet. U bekijkt het maar.

Lees meer...